Thích ứng Thang đánh giá phát triển cho trẻ từ 3 – 5 tuổi tại Việt Nam

Ngày 12-11, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo Thích ứng thang đánh giá Phát triển trẻ thơ (PTTT) cho trẻ từ ba đến năm tuổi tại Việt Nam. Đây là một hoạt động có ý nghĩa đối với phát triển trẻ thơ toàn diện ở Việt Nam. Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa đã tham dự và chỉ đạo Hội thảo.

Cùng tham dự  có bà Simone Vis, Trưởng Chương trình Giáo dục Unicef tại Việt Nam; tổ chức quốc tế VVOB tại Việt Nam và trên 60 đại biểu là chuyên gia giáo dục, nhà nghiên cứu, cán bộ quản lý đến từ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam một số cơ quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), lãnh đạo và giảng viên mầm non một số trường Cao đẳng, Đại học tại Hà Nội, Thái Nguyên, Ninh Bình, Phú Thọ, Nha Trang, Đại học Quốc gia HN và cán bộ quản lý, giáo viên mầm non Hà Nội, Gia Lai.

Phát triển trẻ thơ (PTTT) toàn diện được Đảng và Nhà nước quan tâm

Được biết, trẻ em giai đoạn 0 – 8 tuổi là giai đoạn vàng của sự phát triển. PTTT toàn diện, trong đó nổi bật là giáo dục mầm non, ngày càng được quan tâm. Đặc biệt ngày 29/10/2018, Phó Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định Phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018-2025.

Trong những năm qua Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (Unicef) đã có những hỗ trợ rất có ý nghĩa đối với giáo dục mầm non (GDMN) Việt Nam như xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 06/2018/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non; Xây dựng trình Chính phủ ban hành Đề án Phát triển GDMN đến năm 2025; Thông tư số 28/2016 ban hành Chương trình GDMN điều chỉnh; Thích nghi và định chuẩn Việt Nam Bộ công cụ ASQ để đưa vào hỗ trợ phát hiện sớm, can thiệp sớm trong các cơ sở GDMN…

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu tại Hội thảo

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa nhấn mạnh về vai trò của Thang đánh giá Phát triển trẻ thơ

Tại hội thảo, TT.Nguyễn Thị Nghĩa nhấn mạnh vai trò Thang đánh giá khu vực Đông Á – Thái Bình Dương. Thang đánh giá là chương trình trắc nghiệm đầu tiên có bối cảnh về PTTT cho trẻ 3-5 tuổi. Thang đánh giá đã được thích ứng, nghiên cứu thử nghiệm ở 6 quốc gia trong khu vực. Thang đánh giá đang được điều chỉnh, thích ứng sang phiên bản Tiếng Việt. Việc hoàn thiện sẽ là một bộ công cụ có giá trị sử dụng. Cụ thể là trong việc đánh giá sự phát triển toàn diện trẻ thơ lứa tuổi 3 – 5 tuổi và là công cụ đo lường tác động của các chính sách, chương trình, kế hoạch và những tác động giáo dục quốc gia để hỗ trợ đắc lực cho các nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách giáo dục trong bối cảnh hiện tại.

Tại đây, đại biểu được nghe, chia sẻ về Thích ứng thang đánh giá PTTT cho trẻ 3-5 tuổi. Các đại biểu trao đổi, thảo luận, góp ý cho những kết quả nhóm chuyên gia đã thực hiện. Việc này như quá trình và kết quả điều chỉnh, thích ứng Thang đánh giá phát triển trẻ thơ của khu vực châu Á – Thái Bình Dương tại Việt Nam; Kết quả thử nghiệm Thang đánh giá tại Hà Nội, Gia Lai và nội dung bộ công cụ đã điều chỉnh. Bên cạnh những ý kiến thảo luận về kết quả điều chỉnh, thích ứng và thử nghiệm, các đại biểu cũng tham vấn về việc hoàn thiện và sử dụng Thang đánh giá trong các cơ sở giáo dục mầm non ở Việt Nam và các mục tiêu vận động chính sách giáo dục mầm non.

Tổng kết hội thảo

Tổng kết Hội thảo, Ông Nguyễn Bá Minh – Vụ trưởng vụ Giáo dục Mầm non đánh giá cao thái độ làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp, tâm huyết và giàu kinh nghiệm của nhóm chuyên gia điều chỉnh Thang đánh giá trong thời gian vừa qua và sự tham gia tích cực của các đại biểu tham dự Hội thảo. Ông cho rằng, hội thảo giúp tiếp tục thích ứng, triển khai thực hiện Thang đánh giá thời gian tới. Nhân dịp này, Bộ GDĐT cũng đề xuất với Unicef khu vực tiếp tục hỗ trợ Việt Nam:

(1) Chuyển giao kỹ thuật và bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cốt cán VN. Cụ thể về: thu thập, xử lý số liệu, phân tích, đánh giá kết quả PTTT của Việt Nam. Từ đó, hoạch định các chính sách phù hợp với thực tiễn cho giai đoạn tiếp theo

(2) Triển khai thực hiện đánh giá theo thang đo tại một số tỉnh, thành phố đại diện Việt Nam

(3) Xây dựng Báo cáo đánh giá về sự PTTT toàn diện của trẻ em Việt Nam từ 3 – 5 tuổi

 

_____________________________________

HỆ THỐNG TRƯỜNG MẦM NON SONG NGỮ SOUTHSKY KINDERGARTEN

Cơ sở 1: 28 Trần Quý Cáp, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0938772626

Email: southsky@tna.edu.vn

Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục Thiên Nam – Thành viên Tập đoàn Thiên Nam